Neemt u gerust contact op als u meer informatie wenst of gebruik wilt maken van onze service!

WAS- & STRIJKSERVICE ROLDE VOF

Renate van Goethem & Jacco Fluks

PER 5-2-24 NIEUW ADRES:

Grote brink 5 (ingang via zijkant aan de brinkstraat)

9451 BP Rolde

Telefoon: 06-85439922

Email: info@wssrolde.nl

Was- & Strijkservice Rolde op social media:

U kunt bij ons met PIN betalen.


PRIVACY STATEMENT

Was- & Strijkservice Rolde als onderdeel van Fluks Services bewaart persoonlijke gegevens in functie van eigen communicatie en administratie. Hieronder kunt u lezen hoe deze persoonsgegevens verzameld, bewaard en beschermd worden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden bekend worden gemaakt mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte aangiftes krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Veiligheid

Was- & Strijkservice Rolde VOF neemt technische en organisatorische maatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Recht van toegang & verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, te bekijken en indien nodig, te laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar info@wssrolde.nl Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.